Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 75/43/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 14.03.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna  
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
  1. Wydatki bieżące 6 000 6 000
  w tym wynagrodzenia   6 000
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  1. Wydatki bieżące 358 358
  w tym wynagrodzenia 358 358
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  1. Wydatki bieżące 23 876 23 876
  w tym wynagrodzenia 23 722 23 722
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  1. Wydatki bieżące 2 408 2 408
  w tym wynagrodzenia 2 408 2 408
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  1. Wydatki bieżące 5 673 5 673
  w tym wynagrodzenia 5 673 5 673

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna  
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 6 000  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   6 000
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   358
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 358  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   23 722
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 722  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154  
  § 4430 Różne opłaty i składki   50
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   104
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 408
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 408  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 673
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 673  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.14
Data udostępnienia: 2007.04.07 22:55:30
Liczba odwiedzin strony: 582 (ostatnie odwiedziny 2021.10.22 18:40:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów