Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 165/133/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 6.07.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 798 798
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
      1. Wydatki bieżące 3 861 3 861
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 770 770
      w tym wynagrodzenia   770

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4580 Pozostałe odsetki 98  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   798
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 861  
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   2 861
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   1 000
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 770  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   770

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.06
Data udostępnienia: 2007.08.02 23:42:09
Liczba odwiedzin strony: 509 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:18:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów