Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 297/265/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 28.12.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/255/2007 z dnia 18.12.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 22 715 zł.

dział 630 Turystyka 2 415
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 415
§ 4300 Zakup usług pozostałych (dzielnica Kamionka) 2 415
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
20 000
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 300
rozdz. 92695 Pozostała działalność 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych (dzielnica Kamionka) 300

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 22 715 zł.

dział 750 Administracja publiczna 22 715
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 715
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (dzielnica Kamionka) 2 715
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.28
Data udostępnienia: 2008.02.22 23:25:43
Liczba odwiedzin strony: 487 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:27:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów