Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 285/253/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 13.12.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać Komisję Konkursową w składzie:

  • Grażyna Pstraś-Gryt,
  • Henryk Stencel,
  • Barbara Wilkoszyńska,
  • Danuta Jasińska-Gdaniec,
  • Ewelina Podlaska,
  • Andrzej Muszyński,
  • Zofia Myszor.

§2

Zadaniem komisji będzie ocena ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 r.

§3

Komisja Konkursowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze przewodniczącego komisji.

§4

Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia, brak oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu Komisji Konkursowej.

§5

Komisja Konkursowa obraduje w składzie minimum pięcioosobowym, decyzje podejmuje się w głosowaniu jawnym, w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.

§6

Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi Mikołowa do zatwierdzenia.

§7

Protokół prac Komisji Konkursowej jest jawny.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 285/253/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (18 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.13
Data udostępnienia: 2008.02.20 23:05:44
Liczba odwiedzin strony: 541 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:26:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów