Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 40/8/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 22.01.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
  1. Wydatki bieżące 160 000 160 000
  w tym wynagrodzenia 110 000  
  dział 750 Administracja publiczna  
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  1. Wydatki bieżące 56 200 56 200
  w tym wynagrodzenia   56 200
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  1. Wydatki bieżące 1 058 1 058
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  1. Wydatki bieżące 515 515
  dział 851 Ochrona zdrowia  
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  1. Wydatki bieżące 22 080  
  w tym wynagrodzenia i pochodne   22 080

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000  
  § 4260 Zakup energii 50 000  
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   30 000
  § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   50 000
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   35 000
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   30 000
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   15 000
  dział 750 Administracja publiczna  
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   56 200
  § 4300 Zakup usług pozostałych 56 200  
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 528  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   1 058
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 515  
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej
    515
  dział 851 Ochrona zdrowia  
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 22 080  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 200
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   460
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   18 420

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.22
Data udostępnienia: 2007.02.18 18:54:34
Liczba odwiedzin strony: 489 (ostatnie odwiedziny 2021.10.19 09:50:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów