Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 6/404/2006 burmistrza Mikołowa z dnia 19.01.2006 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

przyjąć Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w roku 2006.

§1

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami zawartymi w uchwale budżetowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2005 r. nr XLI/626/2005.

 1. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości planowane są w wysokości 10 420 000,00 zł.
 2. Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu planowane są w wysokości 600 000,00 zł.

§2

Burmistrz Mikołowa zamierza w roku budżetowym 2006 do gminnego zasobu nabyć nieruchomości i wypłacić odszkodowanie na łączną kwotę 600 000,00 zł, w tym:

 1. wypłata odszkodowania na podst. art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną za drogi publiczne miejskie (część ul. Konopnickiej, Sośnia Góra, Dolna, Piwna, Strażacka, Brzozowa) - 280 000,00 zł,
 2. wykupy nieruchomości pod ulice nowoprojektowane:
  • zabudowanej nieruchomości przy ul. K. Prusa 11 przeznaczonej pod budowę ronda i drogi łączącej ul. K. Miarki i K. Prusa - 70 000,00 zł,
  • zabudowanej nieruchomości przy ul. Świerkowej 4 przeznaczonej pod budowę drogi zbiorczej łączącej ul. Katowicką z ul. Podleską - 125 000,00 zł,
  • pod drogę do oczyszczalni "Centrum" - 13 000,00 zł,
  • pod budowę ronda ul. Bandurskiego / Konstytucji 3 Maja - 12 000,00 zł,
 3. wykupy gruntów pod drogi istniejące: ul. Polną, Zieloną, Zagrodową i inne - 100 000,00 zł,
 4. podejmowane będą również starania o nabycie w drodze darowizny gruntów Skarbu Państwa i przejęcia na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

§3

Burmistrz Miasta zamierza w roku 2006 sprzedać nieruchomości gruntowe na łączną kwotę 300 000,00 zł:

Nr działki Powierzchnia [m2] Lokalizacja Przeznaczenie Cena [zł]
2759/2 430 ul. Stolarska budownictwo mieszkaniowe 35 000,00
1192/1 398 ul. Przelotowa zdrowie i opiekę społeczną 30 000,00
477/30 8 070 ul. Żwirki i Wigury budownictwo mieszkaniowe 175 000,00
905/73 1 009 ul. Staromiejska budownictwo mieszkaniowe 30 000,00
907/73 1 055 ul. Staromiejska budownictwo mieszkaniowe 30 000,00

§4

 1. Burmistrz Mikołowa planuje uzyskanie kwoty 10 120 000,00 zł z tytułu:
  • czynszu najmu lokali - 9 150 000,00 zł,
  • czynszu dzierżawnego gruntów - 170 000,00 zł,
  • opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - 600 000,00 zł,
  • przekształcenia użytkowania wieczystego na własność - 200 000,00 zł.
 2. Podejmowana będzie windykacja zaległych opłat.
 3. Burmistrz miasta dopuszcza możliwość rozkładania na raty należności z ww. tytułów oraz umarzanie zaległych należności i odsetek na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta nr XLVIII/598/2001 z 16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Mikołów, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.01.19
Data udostępnienia: 2006.02.05 22:47:18
Liczba odwiedzin strony: 2965 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 16:30:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów