Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 243/397/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 30.12.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
      1. Wydatki bieżące 162 895 162 895
      w tym wynagrodzenia i pochodne 9 630 8 440
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 33 000  
      w tym wynagrodzenia 33 000  
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące   33 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 170  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   8 440
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 780  
  § 4120 Składki na fundusz Pracy 1 850  
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   14 080
  § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 44 700  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   27 465
  § 4140 Wpłaty na PFRON   90
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   570
  § 4300 Zakup usług pozostałych   112 250
  § 4260 Zakup energii 76 360  
  § 4270 Zakup usług remontowych 26 350  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 440  
  § 4480 Podatek od nieruchomości 4 145  
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000  
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000  
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   33 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.30
Data udostępnienia: 2006.01.27 22:51:07
Liczba odwiedzin strony: 779 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 03:50:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów