Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 202/356/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 18.11.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące
  (sołectwo Bujaków - 2 170
  sołectwo Borowa Wieś - 220)
  2 390 2 390
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące (sołectwo Paniowy) 1 000 1 000
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 45 000 45 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 4 500 4 500
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Świetlica Terapeutyczna)    
      1. Wydatki bieżące 2 000 2 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2 390  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  (sołectwo Bujaków - 2 170
  sołectwo Borowa Wieś - 220)
    2 390
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4260 Zakup energii 1 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych (sołectwo Paniowy)   1 000
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 45 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   30 000
  § 4270 Zakup usług remontowych   15 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 500  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 500
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Świetlica Terapeutyczna)    
  § 4220 Zakup środków żywności 2 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.18
Data udostępnienia: 2005.11.28 20:15:53
Liczba odwiedzin strony: 649 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 10:08:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów