Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 186/340/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 24.10.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 10 593 10 593
      w tym wynagrodzenia 300  
  rozdz. 80103 Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące 823 823
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 961 961
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 11 380 11 380
      w tym wynagrodzenia 2 000  
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
      1. Wydatki bieżące 1 014 1 014
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 2 217 2 217
      w tym wynagrodzenia 808 808
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
      1. Wydatki bieżące 251 251
      w tym wynagrodzenia   39
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów    
      1. Wydatki bieżące 104 701 104 701
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 600  
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      1. Wydatki bieżące   1 480
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące   5 792
      w tym wynagrodzenia i pochodne   5 792
  rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne    
      1. Wydatki bieżące 880  
      w tym wynagrodzenia 600  
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
      1. Wydatki bieżące 3 687  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 3 687  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 2 105  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 2 105  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
      1. Wydatki bieżące   1 560
      w tym wynagrodzenia   1 560
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
  dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
  młodzieży
     
      1. Wydatki bieżące 1 560  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   142
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 150
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
  5 261  
  § 4270 Zakup usług remontowych 3 200  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 500  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   119
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   180
  § 4430 Różne opłaty i składki 332  
  § 4480 Podatek od nieruchomości  
  rozdz. 80103 Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   723
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   100
  § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 823  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   263
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
    248
  § 4270 Zakup usług remontowych   450
  § 4300 Zakup usług pozostałych 300  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 450  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 200  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 100  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 834
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
    6 080
  § 4260 Zakup energii 1 500  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 000  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 750  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000  
  § 4430 Różne opłaty i składki 30  
  § 4480 Podatek od nieruchomości   466
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 014
  § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 014  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   808
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 808  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 409
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 409  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 251  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   39
  § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   212
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3240 Stypendia dla uczniów 104 701  
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów   104 701
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600  
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 480
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 130
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   583
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   79
  rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 280  
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 014  
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 74  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 352  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 672  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 81  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 560
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
  dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
  młodzieży
     
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 560  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.24
Data udostępnienia: 2005.10.30 23:52:44
Liczba odwiedzin strony: 756 (ostatnie odwiedziny 2023.05.25 02:39:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów