Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 15/169/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 22.02.2005 w sprawie rozłożenia na raty zaległego czynszu dzierżawnego i umorzenia odsetek od nieterminowo wpłaconego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr XLVIII/598/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Mikołów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "TWINS" s.c. Stanisław Korzec, Irena Wojtoń z siedzibą w Mikołowie ul. św. Wojciecha 3 złożonego w dniu 18 stycznia 2005 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Rozłożyć zaległy za IV kwartał 2003 r. i I, II i III kwartał 2004 r. czynsz dzierżawny w kwocie 5 947,60 zł wraz z należnymi na dzień 15 luty 2005 r. odsetkami w kwocie 568,40 zł na 10 miesięcznych rat płatnych po 651,60 zł każda w terminie do 10. dnia każdego miesiąca począwszy od kwietnia 2005 r.

§2

W przypadku niezachowania ww. terminu płatności raty - rata ma natychmiastową wykonalność wraz z odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości.

§3

Umorzyć odsetki w kwocie 943,00 zł należne od zapłaconego po terminie płatności czynszu dzierżawnego - zgodnie z umową dzierżawy nr BOM-1-72243D-86/02 z dnia 26.08.2002 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.05 22:20:03
Liczba odwiedzin strony: 972 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 20:19:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów