Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 240/394/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 29.12.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  (sołectwo Mokre)
     
      1. Wydatki bieżące 4 458 4 458
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 4 163 4 163
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 350 350
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (DDP)    
      1. Wydatki bieżące 14 700 14 700
      w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 11 600  
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 1 750 1 750

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  (sołectwo Mokre)
     
  § 4430 Różne opłaty i składki 200  
  § 4260 Zakup energii 671  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 587  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 458
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700  
  § 4270 Zakup usług remontowych 463  
  § 4430 Różne opłaty i składki   140
  § 4300 Zakup usług pozostałych   4 023
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4120 Składki na fundusz Pracy 423  
  § 4140 Wpłaty na PFRON 900  
  § 4220 Zakup środków żywności 4 000  
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   173
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   250
  § 4270 Zakup usług remontowych   4 900
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
  § 3110 Świadczenia społeczne 350  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   350
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (DDP)    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 500  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800  
  § 4120 Składki na fundusz Pracy 300  
  § 4260 Zakup energii 1 750  
  § 4270 Zakup usług remontowych 650  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 700  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   14 700
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
  § 4260 Zakup energii 1 750  
  § 4270 Zakup usług remontowych   1 750

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.29
Data udostępnienia: 2006.01.27 22:51:05
Liczba odwiedzin strony: 710 (ostatnie odwiedziny 2024.03.29 00:38:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów