Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 233/387/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 22.12.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 9 200 9 200
  rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 000 1 000
      w tym wynagrodzenia   1 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa
     
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 1 605 1 605
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (OODM)    
      1. Wydatki bieżące 6 138 6 138
      w tym pochodne od płac 1 232  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4260 Zakup energii 7 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   4 000
  § 4430 Różne opłaty i składki 2 200  
  § 4270 Zakup usług remontowych   2 200
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 000  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa
     
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 605  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 605
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (OODM)    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 886  
  § 4120 Składki na fundusz Pracy 346  
  § 4220 Zakup środków żywności 3 500  
  § 4260 Zakup energii 1 406  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 988
  § 4430 Różne opłaty i składki   150

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.22
Data udostępnienia: 2006.01.23 22:17:44
Liczba odwiedzin strony: 635 (ostatnie odwiedziny 2023.05.01 01:25:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów