Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 71/225/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 18.05.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami - dochody
   dział   801   Oświata i wychowanie 
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami - wydatki
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 222 341  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 186 551  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
  podstawowych
     222 341
      w tym wynagrodzenia i pochodne   186 551
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa
     
  rozdz. 75416 Straż Miejska    
      1. Wydatki bieżące 20 000 20 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

      Zmniejszenia Zwiększenia
    DOCHODY    
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80104 Przedszkola 13 600  
§ 083 Wpływy z usług 13 600  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   13 600
§ 083 Wpływy z usług   13 600
    WYDATKI    
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80104 Przedszkola    
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 960  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 789  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 622  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 646  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 494  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
1 100  
§ 4260 Zakup energii 14 980  
§ 4270 Zakup usług remontowych 800  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 050  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100  
§ 4430 Różne opłaty i składki 120  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 030  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   960
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   146 789
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   10 622
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   25 646
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   3 494
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 650
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
  1 100
§ 4260 Zakup energii   14 980
§ 4270 Zakup usług remontowych   800
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 050
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   100
§ 4430 Różne opłaty i składki   120
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   9 030
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
   
rozdz. 75416 Straż Miejska    
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 000  
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   20 000

Dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.04.2005 r. Dz. U. nr 74, poz. 652).

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.18
Data udostępnienia: 2005.05.26 21:20:08
Liczba odwiedzin strony: 694 (ostatnie odwiedziny 2023.05.17 23:43:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów