Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 11/165/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 3 800 zł.

dział 750 Administracja publiczna 3 800
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 800
Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 600 zł, w tym:
 • zwiększenie:
  dział 750 Administracja publiczna 2 850
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2 850
      1. Wydatki bieżące 2 850
      w tym wynagrodzenia i pochodne 2 850
 • zmniejszenie:
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  250
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  250
      1. Wydatki bieżące 250

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 3 800 zł.

dział 750 Administracja publiczna 3 800
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 800
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 800
Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 600 zł, w tym:
 • zwiększenie:
  dział 750 Administracja publiczna 2 850
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2 850
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 518
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 82
 • zmniejszenie:
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  250
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  250
   §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250

§3

Plan po zmianach - dochody 68 559 468 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 78 801 592 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.31
Data udostępnienia: 2005.02.14 23:51:15
Liczba odwiedzin strony: 747 (ostatnie odwiedziny 2023.04.27 21:55:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów