Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 152/306/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 20.09.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 w Mikołowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 w składzie:

Przedstawiciele organu prowadzącego:

 1. pan Henryk Zawiszowski - przewodniczący komisji,
 2. pani Anna Kubik,
 3. pani mgr Elżbieta Muszyńska.

Przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:

 1. pani mgr Krystyna Piertyja-Grigoryjew - starszy wizytator,
 2. pani mgr Jadwiga Roman - starszy wizytator,
 3. pani mgr Danuta Kulawik - starszy wizytator.

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 1. pani Katarzyna Skupnik
 2. pani Małgorzata Zielińska.

Przedstawiciele rodziców:

 1. pani Agnieszka Babczyńska,
 2. pan Tomasz Wróbel.

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. ZNP - pani Helena Obajtek,
 2. "Solidarność" - pan Mariusz Dawid.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.20
Data udostępnienia: 2005.09.28 20:46:47
Liczba odwiedzin strony: 985 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:45:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów