Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 30/184/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 10.03.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 772 Kodeksu pracy, art. 20 ust. 1, 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 35 poz. 309 z dnia 25 lutego 2005 r.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić nowy załącznik nr 1 do zarządzenia 40/46/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów o treści:

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania Kwota z złotych
I 770 ÷ 1 060
II 780 ÷ 1 110
III 790 ÷ 1 160
IV 800 ÷ 1 220
V 810 ÷ 1 300
VI 820 ÷ 1 410
VII 830 ÷ 1 530
VIII 840 ÷ 1 670
IX 870 ÷ 1 790
X 900 ÷ 1 920
XI 930 ÷ 2 050
XII 960 ÷ 2 170
XIII 990 ÷ 2 310
XIV 1 020 ÷ 2 470
XV 1 060 ÷ 2 790
XVI 1 100 ÷ 3 130
XVII 1 140 ÷ 3 470
XVIII 1 190 ÷ 3 810
XIX 1 240 ÷ 4 150
XX 1 300 ÷ 4 500
XXI 1 370 ÷ 4 850
XXII 1 440 ÷ 5 200

§2

Zmienić niżej wymienione pozycje w załączniku nr 3 do zarządzenia 40/46/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów o treści:

Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miasta Mikołów
(zmiany)

Lp. Nr tabeli w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do (lub zł) Wymagane kwalifikacje
Wykształcenie Liczba lat pracy
1   Burmistrz 3 720 zł ÷ 4 890 zł 1 380 zł ÷ 1 920 zł - -
3   Skarbnik miasta (główny księgowy budżetu)   XVIII-XX 8 wg odrębnych przepisów  
4   Zastępca skarbnika gminy    XV-XVIII 6 wyższe 3
średnie 6"
21   Naczelnik wydziału (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy XV-XVIII 7 wyższe 5
22   Główny księgowy, audytor wewnętrzny XV-XVIII 7 wg odrębnych przepisów  

§3

Wprowadzić §17 o nowej treści:

§17

Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje poszczególne składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej i uwzględnia liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.10
Data udostępnienia: 2005.03.26 22:14:34
Liczba odwiedzin strony: 965 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 13:48:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów