Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 3/157/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 17.01.2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.XII.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Układ wykonawczy dochodów budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Układ wykonawczy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

§4

Układ wykonawczy dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§5

Układ wykonawczy dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z godnie z załącznikami nr 7 i nr 8.

§6

Układ wykonawczy dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (16 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (13 KB).

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14 KB).

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 3/157/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.17
Data udostępnienia: 2005.02.13 23:43:52
Liczba odwiedzin strony: 878 (ostatnie odwiedziny 2021.10.13 08:52:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów