Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 29/183/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 3.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2005 r. w czterech terminach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2005 r. "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Mikołowie z siedzibą przy ul. K. Miarki 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wyrazić zgodę na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2005 r. w kwocie 9 775,86 zł w następujących terminach i kwotach:

  • do 31 marca 2005 r. - 2 443,66 zł,
  • do 30 czerwca 2005 r. - 2 443,66 zł,
  • do 30 września 2005 r. - 2 443,66 zł,
  • do 15 grudnia 2005 r. - 2 444,88 zł.

§2

W przypadku niedotrzymania wymienionych terminów płatności, zaległość ma natychmiastową wykonalność wraz z odsetkami liczonymi od dnia 1 kwietnia 2005 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.03
Data udostępnienia: 2005.03.26 22:14:33
Liczba odwiedzin strony: 806 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 21:43:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów