Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 9/163/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.01.2005 w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty nierolnicze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić na terenie gminy Mikołów trzy strefy dla ustalenia stawek czynszu dzierżawnego:

 • I strefa - obszar wyznaczony przez ulice: K. Prusa, K. Miarki, Żwirki i Wigury (do ul. Górniczej), Konstytucji 3 Maja (do ul. Bandurskiego), Bandurskiego, Pszczyńskiej (od ul. Bandurskiego), Krakowskiej (do ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego), Okrzei, św. Wojciecha (do ul. K. Prusa),
 • II strefa - pozostały obszar miasta z wyjątkiem sołectw,
 • III strefa- sołectwa: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.

§2

Ustalić wysokość miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele:

 • usługowo-handlowe:
  • w I strefie - 3,30 zł/m2,
  • w II strefie - 2,80 zł/m2,
  • w III strefie - 2,30 zł/m2,
 • produkcyjne we wszystkich strefach - 0,60 zł/m2,
 • składowe we wszystkich strefach - 0,50-1,20 zł/m2,
 • parkingi we wszystkich strefach - 0,90 zł/m2,
 • garaże we wszystkich strefach - 0,80 zł/m2,
 • reklamy we wszystkich strefach - 30,00 zł/m2,
 • inne niewymienione cele - wg indywidualnej decyzji.

§3

Ustalić wysokość czynszu dzierżawnego na cele rozrywkowe w wysokości 100,00 zł dziennie za całość wydzierżawionego terenu.

§4

Ustalić za każdy dzień zajęcia terenu w celu wykonania prac budowlanych przy budynkach - 0,50 zł/m2.

§5

W przypadku wydzierżawiania nieruchomości w drodze przetargu czynsz dzierżawny ustalany będzie w wysokości osiągniętej w przetargu.

§6

Traci moc uchwała nr 347/020/01 Zarządu Miasta z dnia 14 marca 2001 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.28
Data udostępnienia: 2005.02.13 23:43:52
Liczba odwiedzin strony: 891 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 15:07:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów