Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 74/228/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 600 Transport i łączność    
  rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne    
      1. Wydatki bieżące 317 317
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 7 500 7 500
      w tym wynagrodzenia   500
  rozdz. 80110 Gimnazja     
      1. Wydatki bieżące 4 410 4 410
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów    
      1. Wydatki bieżące 39 531  
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne     
      1. Wydatki bieżące   39 531
      w tym wynagrodzenia osobowe   39 531

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 600 Transport i łączność    
  rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne    
  § 4270 Zakup usług remontowych 317  
  § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
  osób fizycznych
    317
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 000
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
  354  
  § 4260 Zakup energii 7 000  
  § 4430 Różne opłaty i składki 146  
  rozdz. 80110 Gimnazja     
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 400
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 410  
  § 4430 Różne opłaty i składki   10
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3240 Stypendia dla uczniów 39 531  
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne     
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   39 531

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.25
Data udostępnienia: 2005.06.02 23:22:45
Liczba odwiedzin strony: 782 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:25:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów