Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 224/378/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2005 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/10/2002 burmistrza Mikołowa z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

Na podstawie art. 10, ust. 1 i 2 i art. 83 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (j.t. Dz. U. nr 76 z 2002 r. poz. 694), a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1752), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 50, poz. 511 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W §2 zarządzenia nr 34/10/2002 burmistrza Mikołowa z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości dodaje się pkt. 4 o treści:

"4. Ustala się instrukcję inwentaryzacyjną zgodnie z załącznikiem nr 5.".

§2

Treść instrukcji inwentaryzacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Traci moc zarządzenie nr 09/2000 burmistrza Mikołowa z dnia 11 września 2000 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 224/378/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.12
Data udostępnienia: 2006.01.02 22:52:50
Liczba odwiedzin strony: 900 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:03:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów