Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 168/322/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
      1. Wydatki bieżące 796 900 796 900
      w tym wynagrodzenia i pochodne 231 400 3 000
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu    
      1. Wydatki bieżące 472 472
      w tym wynagrodzenia i pochodne 230 236

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 800  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 800  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 600  
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych
  800  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 000  
  § 4260 Zakup energii 58 500  
  § 4270 Zakup usług remontowych 271 000  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000  
  § 4480 Podatek od nieruchomości 22 500  
  § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 124 400  
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   793 400
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3 000
  § 4430 Różne opłaty i składki   500
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   206
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   30
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 230  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 242  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   236

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.30
Data udostępnienia: 2005.10.17 22:13:37
Liczba odwiedzin strony: 739 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 19:04:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów