Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 160/314/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/568/2005 z dnia 27.09.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Dokonać przeniesień planu wydatków między paragrafami:

 • zmniejszenie:
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000
 • zwiększenie:
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000
 • zmniejszenie:
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 10 000
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000
 • zwiększenie:
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 10 000
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000
 • zmniejszenie:
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80104 Przedszkola 8 000
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000
 • zwiększenie:
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80104 Przedszkola 8 000
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.30
Data udostępnienia: 2005.10.06 22:28:54
Liczba odwiedzin strony: 757 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:47:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów