Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 6/160/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.01.2005 w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na terenie Mikołowa w 2005 roku

Na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2002 r. nr 21, z późniejszymi zmianami) oraz §3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia nr 3/2005 starosty - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 26.01.2005 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie mikołowskim w 2005 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam "Wytyczne i zadania kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego do działalności w zakresie obrony cywilnej na 2005 rok" - w brzmieniu załącznika nr 1 i 2.

§2

Zobowiązuję naczelników wydziałów UM oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi do udziału z realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z "Planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej na 2005 rok" w zakresie ich dotyczącym.

§3

Zobowiązuję prezesów, dyrektorów, naczelników i kierowników zakładów pracy i instytucji działających na terenie Mikołowa do opracowania własnych zarządzeń dotyczących realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w kierowanym zakładzie (instytucji).

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego UM w Mikołowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.28
Data udostępnienia: 2005.02.13 23:43:51
Liczba odwiedzin strony: 865 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 19:13:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów