Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 122/276/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 22.08.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 70 000  
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
      1. Wydatki bieżące   70 000
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
      1. Wydatki bieżące 296 180 296 180
      w tym wynagrodzenia   11 780
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 6 000 6 000
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
  ubezpieczenia społecznego
     
      1. Wydatki bieżące 32 300 32 300
      w tym wynagrodzenia i pochodne   23 579
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność
  (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)
     
      1. Wydatki bieżące 3 000 3 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
  § 3110 Świadczenia społeczne 70 000  
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
  § 3110 Świadczenia społeczne   70 000
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 296 180  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   11 780
  § 4260 Zakup energii   280 000
  § 4430 Różne opłaty i składki   4 400
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 6 000  
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
  ubezpieczenia społecznego
     
  § 3110 Świadczenia społeczne 32 300  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   19 619
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 479
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   481
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych
    1 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 621
  § 4300 Zakup usług pozostałych   4 000
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   100
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność
  (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)
     
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.22
Data udostępnienia: 2005.09.01 19:45:19
Liczba odwiedzin strony: 741 (ostatnie odwiedziny 2024.05.22 23:19:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów