Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 226/380/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Kierowników/Dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 772 §1 KP, art. 20 ust. 1, 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146 poz. 1222 z dnia 4 sierpnia 2005 r.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzić w §2 Regulaminu Wynagradzania Kierowników/Dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miasta Mikołowa po słowach "Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie" dodać tiret o brzmieniu:
  • "Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.12
Data udostępnienia: 2006.01.03 19:50:36
Liczba odwiedzin strony: 901 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 06:55:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów