Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 95/249/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 24.06.2005 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego o statusie Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26.11.1999 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122 poz. 1143 z późn. zm.) oraz decyzji wojewody śląskiego z dnia 13.06.2005 r. w sprawie przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej dla Urzędu Miasta Mikołów na okres 3 lat od dnia wydania decyzji (nr PS.I.9051/2/05), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Utworzenie począwszy od dnia 1 lipca 2005 roku gospodarstwa pomocniczego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

§2

Terenem działania gospodarstwa pomocniczego jest miasto Mikołów a jego siedzibą część budynku przy ul. Kolejowej 2.

§3

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej jest realizacja zadań ustawowych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 95/249/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.24
Data udostępnienia: 2005.06.30 23:29:55
Liczba odwiedzin strony: 885 (ostatnie odwiedziny 2024.02.18 03:18:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów