Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 58/212/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 26.04.2005 w sprawie rewaloryzacji opłat czynszowych za lokale użytkowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i ust. 1 i 2 §4 uchwały nr XXX/441/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.05 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oraz innych lokalach będących własnością miasta Mikołów na kwotę:

  1. 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) - lokale położone na parterze,
  2. 13 zł (słownie: trzynaście złotych) - lokale położone na wyższych kondygnacjach.

§2

Wyłączyć lokale położone przy ul. Konstytucji 3 Maja z obszaru centrum miasta przyjętego dla stosowania współczynnika preferencyjnego dotyczącego lokalizacji [kt].

§3

Ustalić, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 roku.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Lokalowej z poleceniem niezwłocznego sporządzenia i wysłania stosownych aneksów do umów najmu lokali użytkowych - ujednolicających system opłat czynszowych.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.26
Data udostępnienia: 2005.04.29 21:09:25
Liczba odwiedzin strony: 745 (ostatnie odwiedziny 2023.05.10 07:21:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów