Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 77/231/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.05.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
      1. Wydatki bieżące 2 967 720 2 967 720
      w tym wynagrodzenia osobowe   28 220
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 38 400 38 400
       sołectwo Śmiłowice 2 800    
      sołectwo Bujaków 3 000    
      sołectwo Borowa Wieś 8 700    
      sołectwo Paniowy 4 200    
      sołectwo Mokre 9 700    
      dzielnica Kamionka 10 000    
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
      1. Wydatki bieżące 19 200 19 200
      w tym wynagrodzenia osobowe   19 200

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej    
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
28 220  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   28 220
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 000  
§ 4140 Wpłaty na PFRON   2 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   865 000
§ 4260 Zakup energii 626 000  
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   300 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   10 000
§ 4430 Różne opłaty i składki 2 252 500  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 762 500
dział 750 Administracja publiczna    
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 800  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 800
    sołectwo Śmiłowice 2 800    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 000
§ 4260 Zakup energii   1 000
    sołectwo Bujaków 3 000    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 700  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 517
§ 4430 Różne opłaty i składki   183
    sołectwo Borowa Wieś 8 700    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 200  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 200
§ 4260 Zakup energii   1 000
    sołectwo Paniowy 4 200    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 9 700  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   9 500
§ 4430 Różne opłaty i składki   200
    sołectwo Mokre 9 700    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000
    dzielnica Kamionka 10 000    
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
§ 4300 Zakup usług pozostałych 19 200  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   19 200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.12 00:13:21
Liczba odwiedzin strony: 772 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 21:32:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów