Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 222/159/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 28.04.2011 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XIII/119/95 z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zezwolenia na nabywanie i dzierżawienie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy Mikołów niżej podane działki:

  • nr 356/130 i 357/130 o łącznej powierzchni 1,4638 ha, za cenę wylicytowaną w przetargu tj. 101 500,00 zł, stanowiące własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, położone w obrębie Mikołów, zapisane w księgach wieczystych KW nr 10424 i 10423 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Mikołowie,
  • nr 536/30 o powierzchni 6 738 m2, za cenę wylicytowaną w przetargu tj. 26 200,00 zł, stanowiącą własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, położoną w obrębie Mikołów, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 67471 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.28
Data udostępnienia: 2011.05.11 16:32:29
Liczba odwiedzin strony: 994 (ostatnie odwiedziny 2024.06.13 20:39:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów