Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 259/196/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2011 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr LI/1062/2010 z dnia 2 października 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr VI/73/2011 w sprawie zmiany uchwały nr LI/1062/2010 z dnia 26 października 2010 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zamiany działek będących własnością gminy Mikołów:

Nr działki Powierzchnia [m2] Nr księgi wieczystej
Sądu Rejonowego
w Mikołowie
Położenie /
przeznaczenie
1955/11 128 56804 Mikołów-Kamionka
1958/11 2078 56287

na działki stanowiące własność Kościoła Rzymskokatolickiego:

Nr działki Powierzchnia [m2] Nr księgi wieczystej
Sądu Rejonowego
w Mikołowie
Położenie /
przeznaczenie
1954/11 642 41317 Mikołów-Kamionka
703/7, 704/7, 707/7,
1233/72, 1234/72 i 716/7
1 315 T41-1078
246/16 980 56490

§2

Zamiana zostanie dokonana za dopłatą różnicy wartości zamienianych działek.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.25
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:52
Liczba odwiedzin strony: 768 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 05:59:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów