Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 123/60/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 2.03.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr V/51/2011 z dnia 1.03.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 4 128 660 zł.

dział 600 Transport i łączność 123 660
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 123 660
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 123 660
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 000 000
§ 4260 Zakup energii 1 300 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 200 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000
dział 926 Kultura fizyczna 5 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 5 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000

Załącznik do zarządzenia nr 123/60/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.02
Data udostępnienia: 2011.03.07 19:31:30
Liczba odwiedzin strony: 713 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 08:32:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów