Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 269/206/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 26.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  585 124 585 124
dział 801 Oświata i wychowanie 585 124 585 124
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   145 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   145 000
rozdz. 80104 Przedszkola 582 370 381 220
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   43 220
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   9 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   312 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych   16 500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 582 370  
rozdz. 80110 Gimnazja   50 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   50 000
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 754 8 904
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 754  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   8 904

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 269/206/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (98 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.26
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:54
Liczba odwiedzin strony: 800 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 08:58:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów