Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 64/1/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam plan dochodów budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustalam plan wydatków budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Ustalam plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§4

Ustalam plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z godnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§5

Ustalam plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (217 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB).

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 64/1/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.03
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:49
Liczba odwiedzin strony: 991 (ostatnie odwiedziny 2024.07.03 05:26:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów