Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 187/124/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 11.04.2011 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 270 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe gminy Mikołów za rok 2010, na które składają się:

 1. Bilans z wykonania budżetu gminy Mikołów,
 2. Bilans jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
 4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,
 5. Bilans gospodarstwa pomocniczego,
 6. Zestawienie zmian w funduszu gospodarstwa pomocniczego,
 7. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) gospodarstwa pomocniczego,
 8. Bilans zakładu budżetowego,
 9. Zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego,
 10. Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego.

§2

Przyjąć roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Mikołów za rok 2010, na które składają się:

 1. Bilans Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 2. Zestawienie zmian w funduszu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 4. Bilans Instytutu Mikołowskiego,
 5. Zestawienie zmian w funduszu Instytutu Mikołowskiego,
 6. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Instytutu Mikołowskiego,
 7. Bilans Miejskiego Domu Kultury,
 8. Zestawienie zmian w funduszu Miejskiego Domu Kultury,
 9. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Miejskiego Domu Kultury.

§3

Przedłożyć roczne sprawozdanie finansowe gminy Mikołów za rok 2010 i roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury gminy Mikołów za rok 2010 Radzie Miejskiej Mikołowa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.11
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 1196 (ostatnie odwiedziny 2023.09.25 00:05:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów