Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 137/74/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 7.03.2011 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów"

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam "Regulamin udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów", będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr 12/166/2005 z dnia 1.02.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 137/74/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (200 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.07
Data udostępnienia: 2011.03.15 17:22:21
Liczba odwiedzin strony: 860 (ostatnie odwiedziny 2024.02.28 13:34:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów