Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 196/133/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 14.04.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 440 811 zł.
  dział 801 Oświata i wychowanie 440 811
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 440 811
      1. Dochody majątkowe 440 811
      w tym dotacje 440 811

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 440 811 zł.
  dział 801 Oświata i wychowanie 440 811
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 440 811
      I. Wydatki majątkowe, w tym: 440 811
      1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 440 811

§2

Dokonać zmian w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2011 roku.

§3

Plan po zmianach - dochody 140 315 277,87 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 155 107 666,87 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 196/133/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.14
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 870 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 20:16:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów