Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 227/164/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 5.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  44 440 44 440
dział 600 Transport i łączność 8 440 8 440
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 440 8 440
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   8 410
§ 4560 Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 440  
dział 750 Administracja publiczna 36 000 36 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   36 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   36 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 36 000  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000  

§2

Załącznik zadań inwestycyjnych w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia nr 227/164/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.05
Data udostępnienia: 2011.05.19 23:24:45
Liczba odwiedzin strony: 891 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 00:05:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów