Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 262/199/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/108/2011 z dnia 24.05.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 213 095,24 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 213 095,24
rozdz. 85295 Pozostała działalność 213 095,24
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 202 380,95
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 714,29

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 213 095,24 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 213 095,24
rozdz. 85295 Pozostała działalność 213 095,24
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 940,39
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 967,43
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 458,39
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 606,62
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 836,03
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 97,21
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 48 435,75
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 564,25
§ 4307 Zakup usług pozostałych 64 671,46
§ 4309 Zakup usług pozostałych 3 423,78
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,93
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.25
Data udostępnienia: 2011.06.01 18:10:54
Liczba odwiedzin strony: 778 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 20:55:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów