Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 90/27/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2011 w sprawie Zespołu ds. monitoringu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013 realizowanych wraz z Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję Zespół ds. monitoringu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013, zwanym dalej zespołem, w składzie:

 • naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Alina Mzyk - przewodnicząca zespołu,
 • dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, Elżbieta Muszyńska - zastępca przewodniczącej zespołu,
 • główna księgowa Urzędu Miasta Mikołów, Danuta Jasińska-Gdaniec - członek zespołu,
 • koordynator projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA", Lilianna Nowicka - członek zespołu,
 • koordynator merytoryczny projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA", Barbara Juskowiak - członek zespołu,
 • koordynator projektu pn. "Akademia umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy", Jarosław Majewski - członek zespołu,
 • koordynator merytoryczny projektu pn. "Akademia umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy", Danuta Sornek - członek zespołu,
 • główna księgowa Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, Sabina Kwoska - członek zespołu,
 • inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta, Izabella Konieczny - członek zespołu.

§2

Do zadań zespołu należy bieżący monitoring realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Unii Europejskiej, zawartą umową o dofinansowanie, a w szczególności:

 • stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przebiegu realizacji ww. projektów,
 • płatności w ramach ww. projektów,
 • rozliczenia wydatków,
 • sprawozdawczości i audytu,
 • przechowywania dokumentacji,
 • informacji i promocji.

§3

Posiedzenie zespołu jest ważne przy udziale co najmniej połowy członków zespołu.

§4

Nadzór nad pracami zespołu powierzam zastępcy burmistrza Mikołowa - Adamowi Putkowskiemu.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§6

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1094/063/10 w sprawie Zespołu ds. monitoringu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013 realizowanych wraz z Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.31
Data udostępnienia: 2011.02.17 20:08:00
Liczba odwiedzin strony: 1092 (ostatnie odwiedziny 2023.09.29 05:49:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów