Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 88/25/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2011 w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą nr XIL/814/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 15.12.2009 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów "NASA"" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powierzyć Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich - jednostce organizacyjnej gminy Mikołów realizację projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie numer: UDA POKL.09.01.02-24-108/09-00 zawartą dnia 26.02.2010 r.

§2

Projekt pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA" jest realizowany i rozliczany przez Biuro Projektu powołane odrębnym zarządzeniem.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, który ponosi odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania w zakresie realizacji projektu, jego finansowego rozliczenia oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów "NASA".

§4

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1143/112/10 w sprawie powierzenia Zarządowi Szkół i Przedszkoli Mikołowskich realizacji projektu pn. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA".

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.31
Data udostępnienia: 2011.02.17 20:08:00
Liczba odwiedzin strony: 868 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 11:39:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów