Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 230/167/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 10.05.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr III/24/2010 z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Sprzedać w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Mikołowie, obręb Bujaków, pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską, składającą się z działki 1619/178 o powierzchni 0,0758 ha oraz usytuowanego na niej budynku wielofunkcyjnego. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr 56688 Sądu Rejonowego w Mikołowie jest własnością gminy Mikołów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.10
Data udostępnienia: 2011.05.19 23:24:46
Liczba odwiedzin strony: 791 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 08:35:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów