Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 271/208/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 26.05.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
  51 466 51 466
dział 750 Administracja publiczna 460 460
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 460  
I. Wydatki bieżące, w tym: 460  
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 460  
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   460
I. Wydatki bieżące, w tym:   460
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   460
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   460
dział 801 Oświata i wychowanie 51 006 51 006
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 12 027 12 027
I. Wydatki bieżące, w tym: 12 027 12 027
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 027 12 027
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 027  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   12 027
rozdz. 80104 Przedszkola 18 393 18 393
I. Wydatki bieżące, w tym: 18 393 18 393
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18 393 18 393
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 393  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   18 393
rozdz. 80110 Gimnazja 20 586 20 586
I. Wydatki bieżące, w tym: 20 586 20 586
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 20 586 20 586
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20 586  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   20 586

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.26
Data udostępnienia: 2011.06.13 19:13:06
Liczba odwiedzin strony: 817 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 08:58:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów