Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 136/73/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 7.03.2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu przepływu informacji dodatkowo publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

Na podstawie art. 11b, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam "Regulamin przepływu informacji dodatkowo publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta Mikołów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 136/73/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (102 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.07
Data udostępnienia: 2011.03.15 17:22:20
Liczba odwiedzin strony: 797 (ostatnie odwiedziny 2023.09.25 13:05:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów