Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 193/130/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 13.04.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i uchylenia zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 163/100/11 z dnia 22.03.2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w planie wydatków

      Zmniejszenia Zwiększenia
  33 820 33 820
dział 750 Administracja publiczna 33 820 33 820
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 820 220
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Śmiłowice 4 000
sołectwo Mokre 5 500
sołectwo Borowa Wieś 4 306
sołectwo Bujaków 3 000
16 806  
§ 4300 Zakup usług pozostałych
sołectwo Mokre 6 000
sołectwo Paniowy 6 000
sołectwo Borowa Wieś 1 500
sołectwo Bujaków 3 300
16 800  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
sołectwo Bujaków 20
20  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
sołectwo Bujaków 220
  220
§ 4430 Różne opłaty i składki
sołectwo Bujaków 194
194  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   33 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
sołectwo Mokre 5 500
sołectwo Paniowy 3 000
sołectwo Borowa Wieś 3 000
sołectwo Bujaków 3 000
  18 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych
sołectwo Mokre 6 000
sołectwo Paniowy 3 000
sołectwo Borowa Wieś 3 000
sołectwo Bujaków 3 100
  15 100

§2

Uchylić zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 163/100/11 z dnia 22.03.2011 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.13
Data udostępnienia: 2011.05.06 18:13:34
Liczba odwiedzin strony: 766 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 01:29:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów