Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 146/83/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 16.03.2011 w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie, ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wyrazić zgodę na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2011 rok w wysokości 93 474,90 zł w następujących terminach i kwotach:

  • 23 368,80 zł do 31 marca 2011 r.,
  • 23 368,70 zł do 30 czerwca 2011 r.,
  • 23 368,70 zł do 30 września 2011 r.,
  • 23 368,70 zł do 15 grudnia 2011 r.

§2

Wysokość opłaty jest podana wg dotychczasowej stawki (przed aktualizacją). Zmiana wysokości opłaty nastąpi po zakończeniu procedury odwoławczej od przeprowadzonego postępowania dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.16
Data udostępnienia: 2011.03.18 21:10:27
Liczba odwiedzin strony: 746 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 08:56:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów