Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 173/110/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 30.03.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VI/64/2011 z dnia 29.03.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 38 519 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 519
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 38 519
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 38 519

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 38 519 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 866
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 866
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 866
dział 750 Administracja publiczna 36 653
rozdz. 75095 Pozostała działalność 36 653
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 000
§ 4307 Zakup usług pozostałych 14 155,05
§ 4309 Zakup usług pozostałych 2 497,95

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia nr 173/110/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (83 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.30
Data udostępnienia: 2011.04.06 22:18:14
Liczba odwiedzin strony: 715 (ostatnie odwiedziny 2023.11.22 02:35:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów