Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 71/8/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 17.01.2011 w sprawie przyjęcia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2011 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Mikołowa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej nr LI/1061/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Mikołowa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Przyjmuje się jednostkowe miesięczne stawki dotacji na rok 2011 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne:

  1. na każdego wychowanka przedszkola niepublicznego - 528,52 zł,
  2. na każdego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola niepublicznego (z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną) - 3 446,83 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.17
Data udostępnienia: 2011.02.09 23:43:05
Liczba odwiedzin strony: 769 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 01:00:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów