Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 217/154/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 27.04.2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok i zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 64/001/11 z dnia 3.01.2011 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VII/94/2011 z dnia 26.04.2011 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 182 789,85 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 182 789,85
rozdz. 80104 Przedszkola 1 182 789,85
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy 1 005 372,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy 177 417,85

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 182 789,85 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 182 789,85
rozdz. 80104 Przedszkola 1 182 789,85
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 343,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 237,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 350,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 650,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 12 495,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 205,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 483,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 967,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 139 740,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 660,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych 37 060,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych 6 539,85
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacynych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 306,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacynych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 54,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 102 595,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 105,00

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w pełnej szczegółowości stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia nr 217/154/2011

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.04.27
Data udostępnienia: 2011.05.11 16:32:28
Liczba odwiedzin strony: 754 (ostatnie odwiedziny 2024.05.24 10:37:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów