Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 169/106/2011 burmistrza Mikołowa z dnia 30.03.2011 w sprawie ustanowienia służebności drogi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVIII/754/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gminnej, położonej pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustanowić na nieruchomości KW 46553 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącej własność gminy Mikołów nieodpłatną służebność drogi biegnącej po działce nr 167/10, położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, karta mapy 2, obręb Śmiłowice, pasem gruntu szerokości około 5 m wiodącym środkiem działki nr 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki nr 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.30
Data udostępnienia: 2011.04.06 22:18:14
Liczba odwiedzin strony: 877 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 13:19:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów